1. Аналіз якості освітнього процесу
  2. за 2016-2017 навчальний рік

У дослідженні рівня компетенції дітей старшого дошкільного віку за БКДО та програмою «Впевнений старт» прийняла участь 31 дитина. Моніторинг здійснювався з використанням кваліметричної моделі. Визначались сенсорно-пізнавальна, мовленнєва, фізична компетенції та оволодіння основними руховими навичками. Отримано наступні результати:

 

Розділи

 

Рівень

Фізична компетенція

Сенсорно-пізнавальна компетенція

Мовленнєва компетенція

Середній %

Високий

6 (18%)

4 (13%)

3 (10%)

14

Достатній

17 (53%)

12 (39%)

12 (40%)

44

Середній

8 (25%)

11 (36%)

13 (41%)

34

Низький

1 (4%)

4 (12%)

3 (9%)

8

 

Аналіз результатів оволодіння основними руховими навичками показав, що 4 (13%) дітей мають високий рівень компетенції, 16 (13%) дітей – достатній рівень, 11 (35%) – середній, рівень. Дітей з низьким рівнем не виявлено.

Для своєчасного корекційного впливу на розвиток дітей з порушеннями мовлення в закладі діє логопункт. З дітьми працює фаховий спеціаліст – вчитель-логопед Величко І.М. До логопункту зарахування здійснюється згідно Положення про логопедичні пункти системи освіти (№ 135, від 13.05.93 р.), Положення про ПМПК ДНЗ та на основі результатів щорічних досліджень навичок звуковимови.

За результатами з 32 дітей всього 9 (28%) чоловік мають звуковимову яка відповідає віковій нормі. Протягом навчального року з батьками дітей які мають вади мовлення проводилось індивідуальне консультування вчителем-логопедом, батьківські збори на тему «Мовленнєва готовність дитини до школи», було рекомендовано відвідування логопедів при міській лікарні.

Значне покращення звуковимови у 15-ти дітей-логопатів свідчить про ефективну корекційну роботу вчителя-логопеда протягом навчального року.

На початку та в кінці навчального року проводилось моніторингове дослідження компетентності дітей всіх вікових груп з логіко-математичного, мовленнєвого, природничо-пізнавального розвитку та оволодіння основними руховими навичками. На кінець року отримано наступні результати які свідчать про достатній рівень засвоєння програми:

 

Рівні

Ясельна «Гномик»

ІІ молодша «Вишенька»

ІІ молодша

«Сонечко»

Середня

«Зірочка»

Середня «Віночок»

Середній %

Високий

4 (22%)

6 (25%)

7 (33%)

4 (29%)

7 (33%)

28

Достатній

4 (22%)

10 (43%)

8 (38%)

6 (43%)

7 (33%)

36

Середній

8 (44%)

4 (17%)

5 (24%)

3 (21%)

5 (24%)

26

Низький

2 (12%)

4 (17%)

1 (5%)

1 (7%)

2 (10%)

1

З метою отримання інформації про рівень фізичної підготовленості кожної дитини, а також створення умов для розвитку, навчання та профілактики рухових порушень у дітей, 2 рази на рік проводилася діагностика рівня фізичної підготовленості дітей. Отримано наступні результати:

Рівні

Ясельна «Гномик»

ІІ молодша «Вишенька»

ІІ молодша

«Сонечко»

Середня

«Зірочка»

Середня «Віночок»

Середній %

Високий

12 (63%)

6 (25%)

4 (19%)

3 (22%)

11 (52%)

36

Достатній

5 (26%)

5 (21%)

12 (57%)

9 (64%)

6 (29%)

39

Середній

2 (11%)

12 (50%)

4 (19%)

2 (14%)

3 (14%)

22

Низький

0 (0%)

1 (4%)

1 (5%)

0 (0%)

1 (5%)

3

  • результатів діагностики фізичного виховання, свідчить про достатній рівень показників засвоєння дітьми основних рухів.

На основі проведеного аналізу слід зазначити, що результати освітнього процесу за всіма розділами програми мають позитивну динаміку. Але у зв’язку з тенденцією загального збільшення кількості дітей з мовленнєвими вадами, залишається гострою проблема їх мовленнєвого розвитку.