Пріоритетні напрямки роботи колективу

на 2018 - 2019 навчальний рік

  • формування діамонологічної компетентності дошкільників засобами театралізованої діяльності ;
  • створення умов для фізичного розвитку дошкільників засобами комплексного впровадження традиційних та нетрадиційних форм і методів фізичного виховання, інноваційних технологій,поповнення фізкультурно-спортивної бази закладу;
  • формування позитивного іміджу ЗДО.

 

Мови освітнього процесу: українська, російська.