КОШТОРИС

на 2018 рік

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№10 «Малятко»

 

Вид бюджету: місцевий

Найменування

Код

Усього за рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Надходження - усього

х

3360021

215468

3575489

Надходження коштів із загального фонду

х

3360021

 

3360021

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

215468

215468

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000

х

215468

215468

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

х

215468

215468

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього

х

3360021

215468

3575489

Поточні видатки

2000

3360021

215468

3575489

Оплата праці

2110

1735134

0

1735134

Заробітна плата

2111

1735134

 

1735134

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

381730

 

381730

Використання товарів і послуг

2200

1243157

215468

1458625

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

2165

 

2165

Продукти харчування

2230

306634

215468

522102

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

36920

 

36920

Видатки на відрядження

2250

720

 

720

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

896394

0

896394

Оплата теплопостачання

2271

697660

 

697660

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

117587

 

117587

Оплата електроенергії

2273

81147

 

81147

Оплата природного газу

2274

 

 

0

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

324

0

324

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

324

 

324